Sensa Zorg

Sensa Zorg is ontstaan door de groeiende vraag naar klantgerichte zorg, waarbij rekening wordt gehouden met de culturele achtergrond van cliënt. Sensa Zorg biedt hulp aan clienten van verschillende achtergronden. Sensa Zorg is gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking. Daarnaast leveren zij zorg aan ouderen, lichamelijk gehandicapten, mensen met psychische problemen en chronisch zieken. De client staat centraal. De zorg wordt geboden op een manier die past bij uw situatie.