Federatie Zakenvrouwen

Federatie Zakenvrouwen streeft naar een verandering in het maatschappelijk denken ten aanzien van de arbeidsparticipatie van vrouwen. Door belangen te behartigen van ondernemende vrouwen en een spreekbuis te zijn in de maatschappij, de politiek, het bedrijfsleven, de zorg en de wetenschap streeft Federatie Zakenvrouwen naar een levenslange economische zelfstandigheid van vrouwen.